Skip to main content

Privatlivspolitik

 

Dataansvarlig

Vi er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi behandler om vores kunder og samarbejdspartnere. Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, så er du altid velkommen til at kontakte os. Du finder vores kontaktoplysninger nederst på vores hjemmeside.

Besøg på hjemmeside
Vi anvender cookies for at vores hjemmeside kan fungere optimalt. Det kan du læse mere om i vores cookiepolitik. Kommunikation med potentielle kunder Har du spørgsmål til vores side eller de produkter vi sælger, er du ligeledes velkommen til at, kontakte os via kontaktoplysninger nederst på vores hjemmeside. I den forbindelse vil vi behandle dine personoplysninger, så vi kan indgå i en dialog med dig og svare på spørgsmål. Vi behandler kun den information, som du giver os i forbindelse med vores kommunikation. Vi vil typisk behandle følgende almindelige oplysninger: navn, email og telefonnummer. Vores hjemmel til at behandle disse personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f. Vi sletter vores kommunikation med dig, så snart den pågældende henvendelse er fuldstændig færdigbehandlet. Skulle der i et særligt tilfælde opstå et behov for at opbevare dine personoplysninger i længere tid, så vil dette kunne være tilfældet. Kunder. For at kunne sikre leverance til vores kunder har vi behov for at kommunikere med dem. I den forbindelse kan vi behandle oplysninger om navn, adresse, ydelser, særlige aftaler, betalingsinformationer og lignende. Hjemlen til at behandle disse personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra b.

Nyhedsbrev

Vi har et nyhedsbrev, man kan tilmelde sig – og du kan altid framelde dig dette igen. Formålet med nyhedsbrevet er at sende mails med ny information fra virksomheden. Det kan f.eks. være nyt indhold på hjemmesiden, samt annoncering af vores produkter og ydelser. Vi vil kun sende dig mails, hvis du har givet dit samtykke til dette. Vores hjemmel til at behandle dine personoplysninger i forbindelse med nyhedsbrevet vil være databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra a. Vi vil behandle dine personoplysninger, så længe at du stadig er tilmeldt nyhedsbrevet. Ved afmeldelse af nyhedsbrevet, så stopper vi også med at sende dette til dig. Har vi ikke sendt dig et nyhedsbrev i 1 år, så bortfalder dit samtykke som følge af vores passivitet. Ved framelding af nyhedsbrevet, så gemmer vi dit nu tidligere samtykke i 2 år efter, at det senest er anvendt pga. forældelseskrav jf. Forbrugerombudsmandens spamvejledning afsnit 11.3.

Bogføring

Vi gemmer alle regnskabsbilag jf. bogføringsloven. Det betyder, at vi gemmer fakturaer og lignende bilag. På fakturaer fremgår almindelige personoplysninger som navn, adresse, ydelsesbeskrivelse. Vores hjemmel til at behandle personoplysninger til bogføringen er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk.1 litra. Vi opbevarer regnskabsoplysningerne i minimum 5 år efter at indeværende regnskabsår er afsluttet. Databehandlere Vi har samarbejdspartnere og leverandører, hvoraf nogle kan være databehandlere. Eksterne leverandører er f.eks. leverandører af systemer vi anvender i virksomheden, Det er vores ansvar at sikre, at dine personoplysninger behandles ordentligt. Derfor stiller vi høje krav til vores samarbejdspartnere, og vores partnere skal garantere, at dine personoplysninger er beskyttet. Vi indgår databehandleraftaler med vores samarbejdspartnere og leverandører (databehandlere), der håndterer personoplysninger på vores vegne. Videregivelse af personoplysninger Vi videregiver ikke dine personoplysninger til tredjemand. Tredjelandeoverførsler

Vi benytter som udgangspunkt databehandlere i EU/EØS, eller som opbevarer data i EU/EØS

Hvis det ikke muligt, kan der benyttes databehandlere udenfor EU/EØS, men kun hvis de kan give dine personoplysninger en passende beskyttelse. Behandlingssikkerhed Vi sikre behandlingen af personoplysninger ved at have indført passende tekniske foranstaltninger og procedurer. En af vores vigtigste foranstaltninger er at sikre at alle i virksomheden kender GDPR reglerne. De registreredes rettigheder Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine oplysninger. Vil du gøre brug af dine rettigheder er du velkommen til at kontakte os. Ret til at se oplysninger (indsigtsret) Du har ret til at få indsigt i de oplysninger om dig, som vi behandler, samt en række yderligere oplysninger. Ret til berigtigelse (rettelse) Du har ret til at få rettet urigtige oplysninger om dig

clockSend email phoneRing til os