Skip to main content

Hvad er omnichannel marketing?

Essensen af omnichannel marketing er at forstå og imødekomme kundernes behov på tværs af hele deres digitale købsrejse og indtænke alle marketing platforme i en marketing strategi. 

Omnichannel marketing adskiller sig på den måde fra de mere traditionelle, single-channel eller multi-channel strategier, hvor virksomheder har separate siloer og strategier for deres digitale salgskanaler. Omnichannel marketing fokuserer i stedet på at skabe en ens og helhedsorienteret oplevelse for kunderne på tværs af kanaler som hjemmeside, sociale medier, e-mail og andre platforme.

Kort beskrevet er omnichannel marketing en 360 graders forståelse af marketing, hvor alle platforme bliver tænkt ind i kunderejsen.

Samspillet mellem digitale kanaler

Når man skal lave en digital marketing strategi er det helt centralt at kigge på, hvordan de digitale kanaler spiller sammen. Der er nemlig flere touchpoints i kunderejsen, der er spredt ud på forskellige digitale kanaler.

Det kan for eksempel være, at en kunde laver en Google søgning, ser en annonce på Facebook, selv går ind på hjemmesiden og møder en sponsoreret Google annonce før kunden i sidste ende vælger at lave et køb, booke en tid eller en anden hændelse, der giver værdi for virksomheden.

Derfor er det helt centralt at indtænke alle relevante digitale kanaler i én samlet strategi, så man altid har virksomhedens vigtigste mål for øje og formår at udnytte de synergieffekter, der er mellem de digitale kanaler. På den måde kan man opnå en mere effektiv strategi og samtidig forbedre kundernes oplevelse, hvilket kan være med til at styrke virksomhedens samlede brandopfattalse.

Tre vigtige elementer i din digitale omnichannel strategi

Skræddersyet kommunikation

For at få succes med omnichannel marketing er det centralt, at det indhold som kunderne møder på de digitale platforme passer til den platform, de er på. Indholdet skal kunne møde kunderne i øjenhøjde der, hvor de er.

Det er derfor helt centralt at personalisere og segmentere indholdet på tværs af de forskellige digitale platforme.

Ved at indsamle og analysere data om kundernes adfærd og præferencer på de forskellige digitale platforme, kan du og din virksomhed skræddersy jeres budskaber og tilbud til hver enkelt kunde. Dette skaber en mere relevant og engagerende oplevelse, der øger sandsynligheden for konverteringer.

Konsistent branding

Selvom kommunikation skal skræddersys til de enkelte platforme, er det stadig vigtigt at sikre, at kunderne får en sammenhængende oplevelse, når der er i kontakt med virksomheden og ikke føler, at der bliver kommunikeret forskellige kernebudskaber til dem.

Det er derfor vigtigt at opretholde en konsistent branding på tværs af digitale platforme, så det er let for kunderne at afkode, hvilket brand de er i kontakt med.

Dette indebærer at sikre, at virksomhedens visuelle identitet, stemme og budskaber er ensartede på tværs af hjemmesiden, sociale medier, e-mails osv. Dette hjælper med at styrke brandgenkendelsen og skaber tillid hos kunderne.

Analyse og optimering

Endelig er det afgørende at analysere og optimere den samlede strategi på tværs af alle digitale platforme, når du skal opnå succes med din omnichannel strategi. 

Dette indebærer at spore resultater på tværs af forskellige digitale kanaler og identificere områder med muligheder for forbedring. Her er det vigtigt, at strategien bliver justeret i overensstemmelse med de indsigter og erfaringer, man gør sig undervejs.

Det er helt centralt at man formår at være fleksibel og tilpasningsdygtig og hele tiden forholder sig til den data, man har tilgængelig, så man kan sikre, at virksomheden forbliver relevant – især på de digitale kanaler, der konstant er i bevægelse og hele tiden ændrer sig.

Realisér din omnichannel strategi

Omnichannel marketing på digitale platforme handler om mere end bare at være til stede på forskellige digitale kanaler. Det handler om at skabe en sammenhængende og stærk kunderejse, der engagerer kunderne på tværs af digitale platforme. 

Ved at integrere kanalerne, personalisere indholdet, opretholde en konsistent branding og løbende analysere og optimere strategien, kan virksomheder spille de forskellige digitale marketingplatforme stærke og sikre den bedste oplevelse for kunderne – og herigennem skabe værdi for virksomheden. 

Men det kræver både teknisk ekspertise og en strategisk tilgang for at udnytte de synergier, der er mellem forskellige digitale kanaler. Vi står klar til at hjælpe, hvis du mangler sparring og en dybere indsigt i, hvordan din virksomhed også kan få en 360 graders forståelse af de digitale kanaler og skabe en omnichannel strategi, der giver reel værdi.

Har du brug for hjælp til at skabe en sammenhængende marketingstrategi?

Kontakt os

Leave a Reply

clockSend email phoneRing til os